DocuTracks | Ένα σύγχρονο, διαδικτυακό και ολοκληρωμένο περιβάλλον για την Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακών Υπογραφών, Υποθέσεων και Ροής Εργασιών, κατάλληλο για σύγχρονους οργανισμούς και επιχειρήσεις

Το DocuTracks είναι

Φιλικό

Μαθαίνεται πολύ εύκολα σε λίγες ώρες
και η εξοικείωση με αυτό γίνεται
μέσα σε 1-2 μέρες. Μοιάζει με email

Διαδικτυακό

Τα πάντα γίνονται γρήγορα,
μέσω browser, είτε μέσα από την
εφαρμογή για φορητές συσκευές

Σύμφωνο με τη Νομοθεσία

Απόλυτα συμβατό με το θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά
έγγραφα και τις ψηφιακές υπογραφές
,
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο(Νόμος 3979/2011)

Σύγχρονο

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε
με σύγχρονα εργαλεία λογισμικού που
εξαφανίζουν αδυναμίες παλιότερων τεχνολογιών

Διαλειτουργικό

Διαθέτει ανοιχτή αρχιτεκτονική και
διασυνδέεται εύκολα με τρίτα συστήματα
εντός και εκτός Οργανισμού (Διαύγεια, e-Delivery, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ)

Οικονομικό

Το κόστος του μπορεί να αποσβεστεί γρήγορα.
Απαιτεί ελάχιστη τεχνολογική υποδομή και
μπορεί να λειτουργήσει εύκολα σε cloud

Το DocuTracks παρέχει τις εξής Λειτουργίες:

Διαχείριση Εγγράφων

Καλύπτει πλήρως όλα τα θέματα ηλεκτρονικής διακίνησης εντός και εκτός οργανισμού

Διαχείριση Υπογραφών

Υποστηρίζει και ενσωματώνει στα έγγραφα απλές και προηγμένες πιστοποιημένες ψηφιακές υπογραφές που φυλάσσονται είτε τοπικά, είτε απομακρυσμένα, με συμβατό κατά eIDAS τρόπο

Διαχείριση Υποθέσεων

Οργανώνει εννοιολογικά έγγραφα, δεδομένα και εργασίες σε υποθέσεις, διευθετώντας κάθε εργασία σε έναν φορέα


Πρωτοκόλληση Εγγράφων

Διαχειρίζεται απλά, όλη την πολυπλοκότητα των διαφόρων σημείων πρωτοκόλλησης σε έναν φορέα

Καταχώρηση Εγγράφων

Υποδέχεται με αυτόματο και εξουσιοδοτημένο τρόπο, έγγραφα από το email, το scanner, το fax και από οποιοδήποτε άλλο λογισμικό έχει εγκατεστημένο στον Η/Υ του κάθε χρήστης

Διεκπεραίωση Αιτημάτων

Υποδέχεται και διαχειρίζεται κάθε αίτημα που υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω του ιστοτόπου του φορέα, μετατρέποντας τα, σε έγγραφα και υποθέσεις


Σύνθεση Προτύπων Εγγράφων

Υποστηρίζει την παραγωγή ψηφιακών εγγράφων που βασίζεται σε πρότυπα (templates)

Υποστήριξη Συλλογικών Οργάνων

Διαχειρίζεται πλήρως την ημερήσια διάταξη, τις εισηγήσεις, τα έγγραφα και τα πρακτικά των συλλογικών οργάνων

Αναζήτηση

Παρέχει δυνατότητες απλής και σύνθετης αναζήτησης στο περιεχόμενο και τα μετα-δεδομένα των εγγράφων και των υποθέσεων


Versioning Εγγράφων

Διαχειρίζεται όλες τις εκδόσεις ενός εγγράφου στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής του

Παραγωγή Αναφορών

Παρέχει δυνατότητες σχεδιασμού και παραγωγής απλών και σύνθετων αναφορών και παροχής στατιστικών, ως προς τη διευθέτηση και εκτέλεση εργασιών

Διαχείριση Οργανογράμματος

Διαχειρίζεται πλήρως και ολιστικά τη δομή του οργανογράμματος, τις θέσεις και τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις εξουσιοδοτήσεις, όλων των στελεχών σε έναν φορέα


Τήρηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης

Υποστηρίζει πλήρως τη συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (Άρ. 45, οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Διαχείριση Έργων

Παρέχει ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό διαχείρισης και παρακολούθησης έργων, τηρώντας συστηματικά πληροφορίες και έγγραφα

Σχεδίαση Υποθέσεων, Διαδικασιών & Εργασιών

Παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για μοντελοποίηση υποθέσεων και εργασιών που εκτελούνται από τους υπαλλήλους ενός φορέα

Γιατί DocuTracks;

Τι πετυχαίνει;

Μείωση Κόστους

Σημαντική μείωση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους που
μπορεί να ξεπεράσει και τα 1.000€ ετησίως ανά υπάλληλο

Αύξηση Αποτελεσματικότητας & Απόδοσης

Περιορίζει δραστικά το χρόνο και την προσπάθεια που αναλώνεται σε τετριμμένες και μη σημαντικές εργασίες

Εξοικονόμηση Χρόνου

Ο χρόνος διεκπεραίωσης πάσης φύσης εργασιών μπορεί να μειωθεί κατά 50%

Βελτίωση της Επικοινωνίας

Αναβαθμίζει την οργάνωση της ανταλλαγής πληροφορίας, εντός και εκτός του κάθε φορέα

Εφαρμογή Οργάνωσης και Διοίκησης

Υποστηρίζει και ενισχύει την εφαρμογή συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης

Αύξηση Ικανοποίησης

Οι χρήστες εύκολα και από παντού, μπορούν να εκτελέσουν κάθε εργασία τους

Που λειτουργεί;

Υπουργεία

Υπουργείο Πολιτισμού
& Αθλητισμού

3.500+Χρήστες 600+Υπηρεσίες 5.150.000+Έγγραφα

Υπουργείο Περιβάλλοντος
& Ενέργειας

300+Χρήστες 200+Υπηρεσίες 128.000+Έγγραφα

ΑΕΙ-ΤΕΙ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

270+Χρήστες 130+Υπηρεσίες 75.300+Έγγραφα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

660+Χρήστες 140+Υπηρεσίες 122.200+Έγγραφα

Δήμοι

Δήμος Κω

170+Χρήστες 100+Υπηρεσίες 176.800+Έγγραφα

Δήμος Αγ. Δημητρίου

110+Χρήστες 75+Υπηρεσίες 92.300+Έγγραφα

Άλλοι Φορείς

ΕΒΕΑ

190+Χρήστες 25+Υπηρεσίες 315.000+Έγγραφα

Γενικό Νοσοκομείο
Καλαμάτας

650+Χρήστες 350+Υπηρεσίες 324.000+Έγγραφα

Η υιοθέτηση λύσεων ψηφιακής υπογραφής στην ελληνική δημόσια διοίκηση αναμένεται να εξοικονομήσει δαπάνες κατά περίπου 380 εκατομμύρια ευρώ (στο τέλος του 1ου έτους λειτουργίας των λύσεων ψηφιακής υπογραφής)

ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (2015)

Φυλλάδιο

Κατεβάστε το αρχείο για περισσότερες πληροφορίες του προϊόντος

Λήψη

Eπικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να κανονίσετε συνάντηση μαζί μας για την παρουσίαση του προϊόντος, καταχωρήστε τα στοιχεία σας ακολούθως, είτε αποστείλτε μας email στο docutracks@dataverse.gr , είτε καλέστε μας στo 2106717060. Με την αποστολή προσωπικών δεδομένων σε εμάς συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου.

Dataverse Ltd

Θεσσαλονίκη
Εθν. Αντίστασης 131, 55134, Καλαμαριά
Τηλ. 2310 801822
Fax. 2310801823

Αθήνα
Εθν. Αντίστασης 84Α, 15231, Χαλάνδρι
Τηλ. 210 6717060
Fax. 210 6717061

Δυτική Ελλάδα
Καζαντζή 14 & Τσικνιά, 30100, Αγρίνιο
Τηλ. 26410 32790

www.dataverse.gr

My web solution
© 2019, All rights reserved.